BETALA FÖR RESULTAT
TESTA TALKTRIGGING™ I TVÅ MÅNADER:

Kundens förväntan på investeringen ska vara att nå så många som möjligt inom målgruppen med ett positivt laddat budskap. Därför tar vi betalt per visning: 1 krona ex moms per visning fram till det mål för antal visningar, som kunden har satt. Vi tar inte betalt för något annat. Det betyder att vi hittar Influencern och producerar Influencerns aktiviteter utan extra kostnad. Företaget ersätter Influencern med rabatter och sponsrat material, enligt ett eget avtal med Influencern. Kunden kan välja mellan att vi ska ha 5000, 10 000 eller 20 000 videovisningar som mål för en video. När målet är uppnått, så fakturerar vi. Om videon fortsätter att få visningar efter att målet är uppnått, så fakturerar vi inte för det. Efter en period på 2 månader, så kan vi erbjuda en utvärdering av data, som ger ett vetenskapligt säkert underlag för en kommunikationsstrategi. Då kan vi fastställa ett fast pris per månad. Vi har en kontinuerlig kontakt med Influencern för att säkra kvaliteten. Vår kund är fri att även posta videorna på sin företagssida och rikta dem till målgruppen som sponsrade länkar. Vi hjälper kunden att göra detta, utan någon extra kostnad.