Anlita Bobbo Sundgren på konsultbasis
för hjälp att bygga ett team på ditt företag, som förstår hur det ska använda TALKTRIGGING™ och/eller LEADSMASKINEN: 

TALKTRIGGING™:

40 timmar


LEADSMASKINEN:

80 timmar


Faktura på 30 dagar vid beställning:

900 kr ex moms/timme