BOBBO SUNDGREN
Utbildad etnolog och och copywriter samt grundare av TALKTRIGGING™

Hej! Mitt namn är Bobbo Sundgren. Jag skrev Så blev jag ett av Sveriges värsta nättroll, som gavs ut 2020 på Pug Förlag. Bibliotekstjänst ger min bok betyget 3/5, som motsvarar ”bra” (publicerad i BTJ-häftet nr 6, 2020. Lektör: Mikael Johansson). 

Jag är utbildad etnolog och copywriter och har varit Brand Specialist på Universal Avenue, affärsutvecklare på Copyfabriken och Head of communication på HXP Sweden AB. Det är jag som har grundat TALKTRIGGING™.

Det finns flera infallsvinklar från min bok på Corona-krisen. Boken genomlyser fenomen som Fake news, drev (som det mot Tegnell) - och att högerextrem ideologi kan utnyttjas av främmande makt för att utnyttja vår sårbarhet till att öka polarisering och splittring. Främmande makt kan även utöva påverkan via agenter på Facebook, som använder falska identiteter och triggande, för att samla känslig information från personer som är hemma från sina kontor. Säkerhetspolisen varnar för dessa saker nu. Jag erbjuder alla Sveriges kommuner en akut föreläsning och frågestund om dessa risker och hot mot demokratin via Skype för 5000 kr ex moms.