TALKTRIGGING™
Influencer marketing/Content production


Hej! Jag heter Bobbo Sundgren och skrev boken Så blev jag ett av Sveriges värsta nättroll, som ges ut i höst på Pug Förlag. Just nu söker jag jobb som ansvarig för Facebook-content på en välgörenhetsorganisation eller ett välgörande företag: Jag vill använda min metod TALKTRIGGING™ för ett gott syfte. 

TALKTRIGGING™ handlar om ett väldigt effektivt men etiskt triggande av engagemang i internets bredaste kanal för marknadsföring (Facebook), som ger en organisk spridning inom den kartlagda målgruppen - och stimulerar till omedelbart köp/bokande/månadsgivande. Anledningen till att content i sociala medier behöver trigga, är att kommenterandet ger den bästa spridningen inom målgruppens sociala bubblor. Genom att kartlägga målgruppen, så kan budskapen skräddarsys, för att maximera engagemanget och utfallet i Call to Action. Detta ger den bästa Return on Investment.